Crnogorski The pages are under construction

Na osnivačkoj Skupštini Regionalnog komiteta CIGRE za jugoistočnu i centralnu Evropu potpisan Memorandum o razumijevanju

 Pregled memoranduma