Crnogorski The pages are under construction

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor u skladu sa zakonom i opštim aktima Crnogorskog Komiteta CIGRE, vrši nadzor finansijskog i materijalnog poslovanja.

Nadzorni odbor Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

 

Nikola Mihaljević, dipl.el.ing.
predsjednik NO CG KO CIGRE

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 44
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 242 492
Fax:
E-mail: nebo_miha@yahoo.com
Dragutin Martinović, dipl.el.ing.
član NO CG KO CIGRE
RAE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: dragutin.martinovic@regagen.co.me
Bogdan Minić, dipl.el.ing.
član NO CG KO CIGRE
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: bogdan.minic@cges.me

 

i njihovi zamjenici:

 

Vasilije Bašanović, dipl.el.ing. CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: vasilije.basanovic@cges.me
Miodrag Đekić, dipl.el.ing. RAE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: miodrag.djekic@regagen.co.me
Dušan Bogetić, dipl.el.ing. CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: dusan.bogetic@cges.me