Crnogorski The pages are under construction

OSNOVNI PODACI

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE
CG KO CIGRE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
CRNA GORA
TEL + 382 (0)20 407 694
FAX + 382 (0)20 203 186
WEB http://www.cigre.me
E-MAIL cg-ko-cigre@t-com.me
ŽIRO RAČUN 510-21265-71 CKB AD Podgorica
DEVIZNI RAČUN 2339011-02711290 CKB AD Podgorica