Crnogorski The pages are under construction

ČLANSTVO U CIGRE
Individualni članovi

Individualni članovi CIGRE iz Crne Gore:

 

INDIVIDUALNI ČLANOVI - I
Ostojić Milutin
Vujović Vladimir
Vujošević Ilija
Ćalasan Martin
Đukanović Radovan
Mijajlović Predrag
Dašić Rade
Mujović Saša
Nikolić Zoran
Vujičić Vladan
Pavićević Ratko
Miljanić Zoran
Jovanović Zoran
Todorović Gordana
Radulović Vladan
Srdanović Vojislav
Kovačević Goran
Marković Slavka
Deretić Milica
Laketić Dragan
Vučetić Olga
Živković Nikola
Šaranović Tatjana
Adžić Željko
Mirković Mimo
Milovanović Saša
Bataković Ratko

 

INDIVIDUALNI ČLANOVI - II
Đordan Bojan
Knežević Milica