Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na 9. savjetovanju MAKO CIGRE, 27 – 29.9.2015., Ohrid, Makedonija

Na 9. savjetovanju MAKO CIGRE u Ohridu, CG KO CIGRE je predstavljao Prof.dr Milutin Ostojić, predsjednik CG KO CIGRE.
Više podataka o savjetovanju na https://mako-cigre.mk/sovetuvanja/2015/