Crnogorski The pages are under construction

Prijava učešća i rezervacija hotela za 4. Savjetovanje

 


Prijava rada za IV Savjetovanje

 Ovdje možete preuzeti formular za prijavu rada za IV Savjetovanje

userfiles/prijava rada.pdf

userfiles/prijava rada.doc


Preferencijalne teme za IV Savjetovanje

Ovdje možete preuzeti Preferencijalne teme za IV Savjetovanje

userfiles/IV Savjetovanje - preferencijalne teme.pdf 


IV Savjetovanje CG KO CIGRE, 11-14 maj 2015, Igalo, Hrceg Novi


45. Savjetovanje CIGRE


 

opširnije