Crnogorski The pages are under construction

Prijava rada za IV Savjetovanje

 Ovdje možete preuzeti formular za prijavu rada za IV Savjetovanje

userfiles/prijava rada.pdf

userfiles/prijava rada.doc


Preferencijalne teme za IV Savjetovanje

Ovdje možete preuzeti Preferencijalne teme za IV Savjetovanje

userfiles/IV Savjetovanje - preferencijalne teme.pdf 


IV Savjetovanje CG KO CIGRE, 11-14 maj 2015, Igalo, Hrceg Novi


45. Savjetovanje CIGRE


 

opširnije


Iz SEERC-a

U Rimu je održan I sastanak SEERC-a 27th Januara 2014.


 

opširnije