Crnogorski The pages are under construction

Počasni članovi CG KO CIGRE

 Na redovnoj Skupštini CG KO CIGRE, održanoj 18.05.2011. godine, dobitnici nagrade za životno djelo Prof. dr Lazar Ljubiša  Prof. dr Ilija Vujošević, predsjednik Nadzornog odbora CG KO CIGRE g. Nikola Mihaljević i jedan od osnivača CG KO CIGRE Prof. dr Dragomir Jelovac stekli su status počasnih članova Crnogorskog komiteta CIGRE.

Na Skupštini održanoj 14.05.2013. godine dobitnik nagrade “Prof. Milorad Mišo Velašević” za životno djelo, Vladimir Vujović, stekao je status počasnog člana CG KO CIGRE.