Crnogorski The pages are under construction

Održana Skupština CG KO CIGRE 14.05.2013. godine

 Na Skupštini CG KO CIGRE održanoj 14.05.2013. god. imenovan je Upravni odbor koji u svom sastavu ima 6 novih predsjednika Studijskih komiteta A2, A3, B3, C1, C2 i C6. Potvrđen je mandat dosadašnjim predsjedniku, potpredsjedniku i Sekretarijatu CG KO CIGRE.