Crnogorski The pages are under construction

Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji CG KO CIGRE i hotela „Mediteran“

U petak, 25.11.2016. u hotelu „Mediteran“ u Bečićima, je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji CG KO CIGRE i hotela „Mediteran“.
Ovim ugovorom definisana su prava i obaveze ugovornih strana o hotelskim uslugama za organizaciju V Savjetovanja Crnogorskog komiteta CIGRE, koje će se održati od 09-12.05.2017.g. u hotelu „Mediteran“.
Ugovor su potpisali predsjednik CG KO CIGRE Prof.dr Milutin Ostojić i Izvršna direktorica hotela Maja Lalatović. Razgovarano je o tehničkim pojedinostima i istovremeno su dogovoreni detalji same organizacije.
Izražena je i spremnost za nastavak saradnje, na obostrano zadovoljstvo.