Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na 46. konferenciji CIGRE, 21 – 26.8.2016. Pariz, Francuska

Na 46. konferenciji CIGRE u Parizu, CG KO CIGRE su predstavljali Prof.dr Milutin Ostojić, predsjednik CG KO CIGRE, Milica Deretić, sekretar CG KO CIGRE, Gordana Todorović, predsjednica STK C3, Doc.dr Zoran Miljanić, predsjednik STK C1 i Mr Martin Ćalasan, predsjednik STK A1.

Više podataka o konferenciji na http://cigre.org/Events/Session/Session-2016