Crnogorski The pages are under construction

Donešena Odluka o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu V Savjetovanja CG KO CIGRE

Upravni odbor CK KO CIGRE je na sjednici održanoj 06.07.2016. donio Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu V Savjetovanja u sljedećem sastavu:

Mr Predrag Mijajlović – predsjednik (CGES),
Rade Dašić – član (CEDIS),
Vojislav Srdanović – član (COTEE),
Vladan Radulović – član (ETF),
Momir Grbović – član (EPCG),
Milica Deretić – član (Sekretar CG KO CIGRE).