Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na 12. savjetovanju HRO CIGRÉ, 8 – 11.11.2015., Šibenik, Hrvatska

Na 12. savjetovanju HRO CIGRÉ u Šibeniku, CG KO CIGRE su predstavljali Vladimir Bojičić, Direktor FC Snabdijevanje EPCG, i Bojan Đordan, sekretar STK A1.
Više podataka o savjetovanju na http://www.hro-cigre.hr/12savjetovanje