Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na 32. savjetovanju CIGRE Srbija, 17 – 21.5.2015., Zlatibor, Srbija

Na 32. savjetovanju CIGRE Srbija na Zlatiboru, CG KO CIGRE je predstavljao Prof.dr Milutin Ostojić, predsjednik CG KO CIGRE.
Više podataka o savjetovanju na http://www.cigresrbija.rs/savetovanja.html